9 ÖNEMLİ NOKTA


•    Finansal Yönetim:
Mali verilerin etkin denetimi, kâr alanlarının belirlenmesi.

•    Kurum Mimarisi:
Organizasyonun kârlılık açısından etkin bir şekilde oluşturulması ve verimli yönetilmesi.

•    Satış Yönetimi:
Markanın hedef kitlesi ile doğru yer ve zamanda buluşmasını sağlayarak marka değerlerinin müşteriye doğru yansıtılması.

•    Perakende Yönetimi:
Konsept oluşturma, lokasyon seçimi, performans yönetimi ile kâr maksimizasyonunun sağlanması.

•    Stratejik Konumlandırma:
Pazar rekabeti içinde şirkete ne şekilde farklılık yaratacağımız ve nasıl konumlandıracağımızın belirlenmesi.

•    İş Süreçlerinin Geliştirilmesi:
Tasarımdan ürün geliştirmeye, tedarik ve üretimden ürünün müşteri ile buluştuğu ana kadar olan tüm süreçlerin operasyon hızı, verimliliği ve kârlılığının artırılması, geliştirilmesi...

•    Marka Kimliği Yönetimi:
Pazarda rekabetçi konumlandırma algılamasının belirlenmesi için doğru marka iletişiminin sağlanması.

•    Pazarlama Stratejisi:
Rekabetçi taktik ve stratejilerini belirleyerek pazar payının arttırılması.

•    Koleksiyon Yönetimi:
Marka performansının kârlılığa dönüştürülmesi için marka kimliğine uygun koleksiyonların hazırlanmasının sağlanması.