DENEYİMLİ DIŞ GÖZ

BİRLİKTEYİZ…

Önceliğimiz müşterilerimizin  hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak  çözümler üretmektir. Mağazacılık  sektöründeki  geniş tecrübelerimiz bizlere detayları göz ardı ederek yönetilen bir mağazacılık operasyonunun başarıya ulaşamayacağı  gerçeğini defalarca kanıtladı. Yaşadığımız tüm bu deneyimleri sizlerle ve ekiplerinizle paylaşıyor , zorlu olduğu kadar heyecan verici olan bu yolda birlikte yürüyoruz.

SİZİ DİNLİYORUZ…

Mağazacılık sektöründe faaliyet gösteriyorsanız , büyüme ve kârlılık hedeflerinizi gerçekleştirmek için koyu rekabetin şartlarına uymak zorunda olduğunuzu ve bunu da yetkin ve planlı çalışan ekiplerle yapabileceğinizi unutmayın . Mevcut durumunuzu  ve varmak istenilen nokta arasındaki mesafeyi birlikte tespit ediyoruz….Tabi ki sizleri dinleyerek.

BELİRLİYORUZ…

Sizler için faydalı olabileceğimiz konu başlıklarımızı ve çalışma metodumuzu birlikte belirliyoruz…Unutmayın her zaman yanı başınızdayız…

Deneyimli Dış Göz®  

Müşteri gibi düşün,

Müşteri gibi hisset,

Müşteri gibi gör…

Hedef , müşterilerinize kaliteli hizmet sunmak .. Bu amaçla mağaza içerisindeki  hizmetten satışa, kampanyalardan uygulamaya  kadar yapılan tüm çalışmaları 25 yılı aşkın mağazacılık ve yönetim deneyimimizin ışığında sizin adınıza   bizzat kontrol ediyor ve ölçümlüyoruz . Değerlendirmeleri ise  birlikte yapıyoruz.
Her ziyaret bir vaka…

Dilerseniz belirlediğiniz rakiplerinizi de aynı kriterlerde kontrol ediyor ve ölçüyoruz.Rakipleriniz ile olan karşılaştırmanızı  Fiziki Durum / Hizmet Durumu / Mağaza Bütünsel Durumu olarak detaylandırıp sizlerle paylaşıyoruz.

Hizmet ve satış kalitesinin artırılması,

Çalışanların eğitimi ve gelişiminin sağlanması,

Mağaza atmosferinizin iyileştirilmesi ve  gelişiminin sağlanması,

Kararlaştırılan tüm uygulamaların etkinliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi.

Konularını birlikte geliştiriyoruz.
 

 

 

 

Deneyimli Dış Göz ®  Araştırmalarının Faydaları :

 • Müşteri memnuniyetinde artış,
 • Çalışan performansında artış,
 • Çalışanların müşteriye  daha fazla önem vermesi konusunda  iyileştirme,
 • Rakipleri izleyebilme, benchmarking ( kıyaslama),
 • Mağaza içi uygulamalarının ve standartlarının kontrolü,
 • Eğitim ihtiyaçlarının doğru bir şekilde tespiti,
 • Hizmet kalitesi ve ciro artışı,
 • Detayların yakalanması,
 • Organizasyon hedeflerine ulaşmada kazanılan hız,
 • Ortaya konulan mağaza performansının "Deneyimli Dış Göz" ile ölçülmesi,
 • Tespit – Teşhis – Tedavi süreci konusunda destek,
 • Organizasyonun gelişim sürecini izleyebilme…

 

1.ADIM : Deneyimli Dış Göz ® Proje Kapsamının Belirlenmesi

Deneyimli Dış Göz ® projesine başlarken öncelikli yapılması gereken ilk iş bu proje sonunda neleri öğrenmek istediğinizin belirlenmesidir. Genel hatlarıyla bir yerlerden kopya edilerek
hazırlanmış denetim formları ve sonucunda hazırlanacak raporlar yerine tamamıyla size özel hazırlanmış ve seçilmiş bilgileri bulundurması büyük önem taşımaktadır . Gereksiz veri yığınları yerine ihtiyacınız olan konuları kapsayan raporlar sunacaktır.
Yapmayı düşündüğünüz Deneyimli Dış Göz ® araştırmasının içeriğini ihtiyaçlarınız doğrultusunda birlikte belirliyoruz . Bunu yaparken her mağazanızı bir birinden farklı konularda da değerlendirebiliriz.

Çalışanlarınızdan beklentileriniz,
Mağaza atmosferiniz,
Sektörünüzde müşterinin önem verdiği konular,
Çalışanların aldığı eğitimler ,
Şirket kuralları - Hizmet Standartları,
Kampanyalar…

Bu aşamada yapılması gereken çalışmaların sıklığına birlikte karar veriyoruz. Deneyimli Dış Göz ® araştırmaları belli periyotlarda tekrarlanmalı ve gelişim süreci izlenmelidir.

2. ADIM : Denetim Formlarının ve Senaryoların Hazırlanması

Çalışmanın başında oluşturulan  proje ekibi ile birlikte yapılan toplantılarla denetim formlarını birlikte hazırlıyoruz. Arama toplantıları ile sizlerin  çalışanlarınızdan ve mağazalardan beklentilerini detaylı bir şekilde tespit ediyoruz.

Senaryolar hazırlanırken öncelikle firmanın genel fotoğrafının çekilmesi önemlidir. Bu sebeple ilk yapılan ziyaretlerde   öncelikle hizmet sunum aşamasını ana hatları ile inceliyoruz. Daha sonraki çalışmalarda ise bir önceki çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ışığında problem tespit edilen süreçler, mağaza bölümleri veya çalışanlar üzerine yoğunlaşan senaryolar oluşturuyoruz.

Deneyimli Dış Göz ®  ziyaretleri gerçekleştirmeye başlamadan önce çalışanlara mutlaka yapılacak olan araştırma çalışması hakkında bilgi verilmesini öneriyoruz. Deneyimli Dış Göz®  projesinin etik ilkelerinden birisi olan bu durum aynı zamanda çalışan performansında  gözle görülür bir artışa sebep olacaktır.

3.ADIM: Deneyimli Dış Göz'lerin Yönlendirilmesi

İlgili ay içerisinde hangi mağazaların ziyaret edileceğini ve raporlanacağını öncesinde birlikte belirliyoruz.

Deneyimli Dış Göz ®  projemizin  en önemli farklılıklarından  birisi   , diğerlerinin aksine  ziyaretlerin bizzat 25 yılın üzerinde perakende mağazacılık tecrübesine sahip  üst düzey yöneticiler tarafından yapılmasıdır. Bu aynı zamanda 3. bir yetkin gözün  değerlendirmesini ve önerilerini  almak konusunda fayda sağlamaktadır.

Bu bölümdeki raporlar ,teşhisler ve öneriler önemli etkiler sağlayacaktır.

4.ADIM: Değerlendirme

Her ziyaret bir vaka.  Her ziyaret bize gelişime açık olan yönlerimizi gösteriyor . Ziyaret raporlarımızı birlikte değerlendiriyor ve yorumluyoruz. Özellikle mağaza ekiplerimizin bu raporlarda ortaya çıkan zayıf noktalarını  iyileştirmek ve sonraki ziyaret raporlarının daha başarılı olması için birlikte çalışıyoruz.

En önemlisi bu raporlarda yer alan olumlu kriterlerin bir davranış alışkanlığına dönüşmesini sağlıyoruz.

Raporların birlikte yorumlanması ile  gelişime açık yönler ve eğitim ihtiyaçları  belirlenmektedir.