ADAKOĞLU İNŞAAT

Adakoğlu İnşaat işletmesinin kurumsallaşma sürecinde;

- İşletmenin kurumsallaşma süreci için yol haritasının oluşturulması,

- Yapılacak çalışmaların önceliklendirilmesi,

- Organizasyon şeması ve görev tanımlarının oluşturulması,

- Bütçe ve hedef disiplini ile yönetim esaslarının oturtulması,

- Toplantı yönetimi kültürünün önerilmesi,

- Firmanın gerçekleştireceği çalışmalar ve yatırımlar ile ilgili görüş, öneri ve desteklerde bulunulması konularında yönetim danışmanlığı hizmeti sunulmuştur.