BALONEVİ

 

Firmanın organizasyon şemasının gözden geçirilerek eksiklerin belirlenmesi, bütçe esası ile şirket yönetiminin sağlanması, saha verimliliğinin arttırılması için araştırmaların yapılması, ortaklar arasındaki diyaloğun geliştirilerek oturtulması, toplantı kültürü ve toplantı raporlarının aktif hale getirilerek işleyişinin sağlanması konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.