BÜCÜRÜK


İnsan kaynağı oluşturulması, koleksiyon ve ürün matrixinin önemi, fon akış ve bütçe ile şirket yönetimi, toptan satışta da piyasa şartlarına göre yeni bir yapının organize edilmesi, yönetimde aile içi fikir ayrılıklarına açıklık getirilmesi konularında danışmanlık hizmeti verilmiş, şirket için doğru yolun kendi mağazacılıklarının olduğu fikri benimsetilmiştir.