LUFİAN


Gökhan Er’in danışmanlığa başladığı ilk firma olup, kendi perakende noktalarının açılması, mimari yapısının gözden geçirilmesi, verimlilik esaslarının oturtulması, mevcut İnsan kaynaklarının yetkinliğinin arttırılması çalışmaları yapılmıştır.