MOBİSAD

Yirmi yıla yakın süredir mobil haberleşmede operatör, üretici, ithalatçı, dağıtıcı, servis sağlayıcı, bayi, alt bayi çok geniş ve ülke sathına yaygın bir tabana hizmet veren firmaların ortak sesini temsil eden  Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri iş Adamları Derneğinin üyelerinin organizasyonel ve bireysel gelişimine katkı sağlamak amacıyla online ortamda deneyim paylaşımları gerçekleştirilmiştir.